Parkeren, duurzaamheid en nieuwe bewoners centraal op bijeenkomst 16 mei

Innovatieve oplossingen voor parkeren, gasloos wonen, slim omgaan met (bouw)afval, stedelijk wonen ook voor gezinnen waren de centrale thema’s op de bijeenkomst ‘De Hoef binnenste buiten’ van 16 mei op De Lichtpenweg 6.

Ongeveer 40 eigenaren, ondernemers en direct betrokkenen kwamen dinsdag 16 mei op De Lichtpenweg bijeen om keuzes te maken voor de richting van de gebiedsontwikkeling.

Er werd afgetrapt met een droombeeld van De Hoef over 20 jaar. In een animatie werden de zintuigen geprikkeld om te laten zien hoe De Hoef er in de toekomst uit kan zien. Met transparante, moderne gebouwen, aaneengeschakeld door groene weidse ruimten, directe toegangen tot water, een levendig stationsplein en hier en daar hoogbouw.

Met deze inspiratie op het netvlies deelden de eigenaren, ontwikkelaars en adviseurs zich op in verschillende groepen om focus aan te brengen in de sporen: ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid.

Parkeren

Als cruciaal thema voor een succesvolle gebiedsontwikkeling zien de deelnemers parkeren. Nu wordt De Hoef teveel gedomineerd door parkeerplekken. Die eisen nu 25% van het ruimtegebruik op. Om plek te creëren voor wonen en tegelijk een groene aantrekkelijke openbare ruimte mogelijk te maken, moeten alternatieve oplossingen komen voor mobiliteit in het gebied. Dit moet in samenspraak gebeuren met huidige gebruikers in het gebied en passen bij nieuwe bewoners.

Toekomstige bewoners

De Hoef krijgt een stedelijk karakter. Dit komt tot uiting in de functiemenging van wonen, werken en leren en de soort bouw: intensief en de hoogte in. Het zal, naast Amersfoorters, vooral mensen trekken, is de verwachting, die zich richten op de Randstad (Utrecht en Amsterdam) vanwege de ligging en snelle verbindingen met OV en auto. De verwachting is dat het gebied en de soort woningen vooral starters, studenten en gezinnen trekt. Voor die laatste doelgroep wordt niet gedacht in typische eengezinswoningen, maar in stadswoningen met een gedeelde buitenruimte, een dakterras of in een gemengd gebouw waar wonen en werken samenkomen. Stads wonen hoort bij dit gebied door de goede ligging, de wens tot verdichten en de mix van bedrijvigheid, onderwijs en voorzieningen op De Hoef.

Mengvorm

De functiemenging in het gebied van wonen, werken en leren kan bijdragen aan een aantrekkelijk gebied. Wonen en werken lopen in elkaar over. In het ontwerp van gebouwen, in het groengebruik in de openbare ruimte en door gezamenlijk gebruik van de faciliteiten. Zo is er gepleit voor openbare moestuinen of een tuinkas waar een eetservice aan kan worden gekoppeld.

Gasloos en circulair

Er is door eigenaren en ontwikkelaars duidelijk uitgesproken dat een gasloze Hoef met veel aandacht voor circulariteit kansrijk is voor de nieuwe stadswijk. Er wordt veel gebouwd en gesloopt de komende jaren en een nieuwe infrastructuur aangebracht. Er is consensus dat bij nieuwbouw geen gas meer moet worden aangesloten want dat is een desinvestering. Ook kan de afvalinzameling efficiënter en schoner denkt een groep gebouweigenaren. Andere duurzame maatregelen als zonnepanelen, groene daken en warmte koude opslag worden in principe toegejuicht mits de ontwikkelaars en eigenaren meer gevoel krijgen bij wat de kosten baten balans is. En ook al is nu hittestress en veel wateroverlast nog niet aan de orde in het gebied, als er straks meer wordt bebouwd is het nodig om te zorgen voor meer groen en onverharde hoefpunten. Een duurzaam icoon in de wijk kan helpen om de aantrekkelijkheid en duidelijke identiteit van het gebied te versterken.


Het Hoefpunt, Amersfoort
E-mail: info@hethoefpunt.nl,


Disclaimer

© 2019 Alle rechten voorbehouden