Downloads definitieve duurzaamheidsstukken

Hieronder kunt u de definitieve duurzaamheidsstukken die zijn gemaakt voor de gebiedsontwikkeling van De Hoef-West downloaden.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de deelvisies, dan kunt u een mail sturen naar hethoefpunt@amersfoort.nl of contact opnemen met Alex de Ligt (projectmanager gebiedsontwikkeling).

Ambitiedocument duurzaam De Hoef-West

Ambitiedocument duurzaam energiesysteem De Hoef-West

Handreiking - toepassing duurzame energieystemen

Onderbouwing systeemkeuze energie


Het Hoefpunt, Amersfoort
E-mail: info@hethoefpunt.nl,


Disclaimer

© 2019 Alle rechten voorbehouden