Contact

Het Hoefpunt is een initiatief van ‘de Taskforce gebiedsontwikkeling De Hoef-West’. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort, bedrijvenvereniging De Hoef 3.0. en eigenaren van kantoorpanden op De Hoef. De taskforce is actief bezig met de gebiedsontwikkeling; zet de lijnen uit om de betrokkenheid bij de ontwikkelingen te vergroten en stimuleert initiatieven in het gebied die zorgen dat wonen, werken en leren meer samenkomen. De Taskforce zoekt nog naar vertegenwoordiging van bewoners op De Hoef.

De taskforce komt regelmatig bij elkaar. Wilt u daar iets bespreken of in contact komen met de taskforce, maak dan gebruik van onderstaand contactformulier, of stuur een mail naar info@hethoefpunt.nl.

Leden Taskforce gebiedsontwikkeling De Hoef-West:

Interesse om als bewoner mee te denken en doen? Neem dan contact op met Alex de Ligt

Contactformulier
Het Hoefpunt, Amersfoort
E-mail: info@hethoefpunt.nl,


Disclaimer

© 2019 Alle rechten voorbehouden