Een actieve zomer…

Op de bijeenkomst afgelopen 6 juli presenteerden de adviesbureaus voor de speerpunten Ruimte, Mobiliteit en Duurzaam hun visies op de transformatie van De Hoef-West.

De visies zijn tot stand gekomen in samenwerking met eigenaren, ondernemers, ontwikkelaars en andere betrokkenen.

Deze zomer sluiten we een periode af van analyseren, onderzoeken en ideeën uitwisselen. De visies en plannen worden na 17 juli afgemaakt en aangeboden aan de wethouder Ruimtelijke Ordening, een belangrijke stap om te komen tot nieuwe kaders voor de transformatie van De Hoef-West.

Hier vindt u nog de presentaties:

Presentatie duurzame kansen

Presentatie ruimtelijke visie

Presentatie slimme mobiliteit


Reageren

Reageren doet u door uw opmerkingen, vragen of aandachtspunten rechtstreeks te mailen naar het bureau dat de presentaties gaf. Stuur een e-mail met uw opmerking(en) of contactgegevens naar:


Het Hoefpunt, Amersfoort
E-mail: info@hethoefpunt.nl,


Disclaimer

© 2019 Alle rechten voorbehouden