Raadsleden voor hoogbouw en verdichten en tegen verlagen parkeernorm

In een raadsvergadering op 16 mei is raadsleden gevraagd hun mening te geven over bouwen in de hoogte, verdichten, verlagen parkeernorm, investeren in openbare ruimte en te gaan voor een zo duurzaam mogelijke transformatie van De Hoef-West. Behalve het verlagen van de parkeernorm, is de gemeenteraad enthousiast over de ontwikkelingen op De Hoef.

Gemeenteraadsleden geven aan ruimte te zien voor hoogbouw op De Hoef tot bijvoorbeeld 10 tot 15 lagen op bepaalde plekken. Ook sluiten ze zich aan bij de visie dat het gebied zich leent voor verdichten op bestaande kavels en eventueel in de openbare ruimte. Ook wil de gemeenteraad verder verkennen hoe de gemeente actief kan stimuleren dat er een zo duurzaam mogelijke transformatie van de wijk plaatsvindt. Energieneutraal, aardgasvrij, vergroenen en hergebruik van (bouw)afvalstromen staan daarbij centraal. Raadsleden willen vooralsnog de parkeernorm niet verlagen in (deelgebieden van) De Hoef. Hiervoor moet eerst duidelijk worden dat hiermee geen toekomstig probleem wordt gecreëerd en dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en snelheid van de transformatie. Wel pleiten raadsleden voor alternatieve oplossingen om het aantal (zichtbare) parkeerplekken te beperken.

Klik hier voor meer informatie over de peiling


Het Hoefpunt, Amersfoort
E-mail: info@hethoefpunt.nl,


Disclaimer

© 2019 Alle rechten voorbehouden